ENERJİ 2017-04-24T14:46:34+00:00

İLER AŞ BIOGAZ ENE RJİ ÇALIŞMALARI

Biyogaz, organik maddenin anaerobik ortamda bozunması sonucunda oluşan gaz üründür.

Oksijensiz ortamda (anaerobik) olmak suretiyle organik kütleden mikrobiyolojik bozunma sonunda meydana gelen ayrışma sonucunda biyogaz adı verilen nihai ürün oluşur.

Doğada da yaygın olarak görülen bu mekanizmaya bazı örnekler; bataklıklarda, deniz tabanlarında, sıvı dışkı çukurlarında oluşan bozunmalardır. Organik maddenin mikroorganizmalar vasıtasıyla biyogaza dönüştürülmesi sırasında, belirli miktarda enerji ve biyokütle ortaya çıkar.

Biyogaz, ağırlıklı olarak metan, karbon dioksit ve ayrıca eser miktarda diğer gazlardan oluşmaktadır. Genellikle tipik bir biyogaz kompozisyonu %55-70 metan (CH4), %30-45 karbon dioksit (CO2), ve eser miktarda hidrojen, hidrojen sülfür, karbon monoksit ve azot gazlarından oluĢur. Biyogazın fiziksel özellikleri ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Biyogazın Isıtmada Kullanımı

Biyogazın yanma özelliği bileşiminde bulunan metan gazından ileri gelmektedir. Biyogaz hava ile 1/7 oranında karıştığı zaman tam yanma gerçekleşir. Isıtma amacıyla gaz yakıtlarla çalışan fırın ve ocaklardan yararlanılabileceği gibi termosifon ve şofbenlerde biyogazla çalıştırılarak kullanılabilir. Biyogaz, sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan sobaların meme çaplarında basınç ayarlaması yapılarak kolaylıkla kullanılabilmektedir. Biyogaz sobalarda kullanıldığında bünyesinde bulunan hidrojen sülfür gazının yanmadan ortama yayılmasını önlemek üzere bir baca sistemi gerekli olmaktadır. Bu nedenle, daha sağlıklı bir ısınma için kalorifer sistemleri tercih edilmektedir.

Biyogazın Enerji Amaçlı Kullanılması

Biyogaz hem doğrudan yanma hem de elektrik enerjisine çevrilerek aydınlatmada kullanılabilmektedir. Biyogazın doğrudan aydınlatmada kullanımında sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan lambalardan yararlanılmaktadır. Bu sistemde aydınlatma alevini arttırmak üzere amyant gömlek ve cam fanus kullanılmaktadır. Cam fanus ışığı sabitleştirdiği gibi çıkan ısıyı geri vererek alevin daha fazla olmasını sağlamaktadır.

Biyogazın Motorlarda Kullanımı

Biyogaz, benzinle çalışan motorlarda hiçbir katkı maddesine gerek kalmadan doğrudan kullanılabildiği gibi içeriğindeki metan gazı saflaştırılarak da kullanılabilmektedir. Dizel motorlarda kullanılması durumunda belirli oranlarda (% 18-20) motorin ile karıştırılması gerekmektedir.

Yan Ürün Değerlendirme İmkanları

Biyogaz üretimi sonucu sıvı formda fermente organik gübre elde edilmektedir. Elde edilen gübre tarlaya sıvı olarak uygulanabilir, granül haline getirilebilir ve/veya beton-toprak havuzlarda doğal kurumaya bırakılabilir. Fermantasyon sonucu elde edilen organik gübrenin temel avantajı anaerobik fermantasyon sonucunda patojen mikroorganizmaların büyük bir bölümünün yok olmasıdır. Bu özellik kullanılacak olan organik gübrenin çok daha verimli olmasını sağlar.

Tüm bu kullanım alanlarının yanı sıra biyogaz çevreye karşı duyarlı bir enerji kaynağıdır. Bu yüzden gelişen koşullarda çevre kirliliğinin önlenmesinde yeşil yakıt olarak bilinen organik madde kökenli biyogaz kullanımı daha önemlidir. Biyogaz üretimi için kullanılan ham maddeler tarımsal arazilerde üretildiği için, tarımsal işletmelerde gerek seraların ve iskan yapılarının ısıtılmasında gerekse traktörlerin yakıtı olarak kullanılmasında önemli bir fayda sağlayabilmektedir. Bu şekilde kullanılan biyogaz işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Kendi çiftliğinizde kendi enerji ve gaz ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğinizi biliyor muydunuz? Çiftliği olanlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar, doğal atıkları olan fabrikalar bu çalışmamız tam size göre ve size ivme kazandıracak çalışmalarımız var. Çalışmalarımız kapsamında çiftliğinizde oluşan mikroorganizma atıklarını kurmuş olduğumuz sistemde gaza dönüştürüyor yine kendi çiftliğiniz ve eviniz için ısınma ve mutfaktaki gaz ihtiyacınız için kullandırıyoruz. Elbette çok sayıda hayvan yetiştiriyorsanız, biyolojik atıklara sahipseniz ürettiğiniz gazı satabilirsinizde. Bu alanda gerekli profesyonel çalışmaları İler AŞ mühendisleri sizler adına en iyi şekilde yapmaktadır. Çiftliğinize geliyoruz, bio enerji sistemlerini kuruyoruz kullanmaya başlıyorsunuz. Yeraltı kaynaklarının tükenmeye başlaması, yer altı kaynaklarının üretim maliyetinin artması, rezervlerinin azalması, dünyanın kirlenmesiyle beraber yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur. Güneş enerji sistemleri, rüzgar tribünleri elektrik ihtiyacınıza cevap verirken bio enerji de gaz ihtiyaçlarınıza cevap veren temiz bir enerji sistemidir. Doğadaki canlı atıklarıyla yapılan gaz üretimi gaz ihtiyacınızı karşılamaktadır. Mühendislerimizin sizler için yaptığı çalışmalarda canlı atıkların gaza nasıl dönüştüğünü görecek hemen kullanmaya başlayacaksınız…